Konkurs Poland

Konkurs Poland

ozdobnikmdpi 2

Informacje

Konkurs Poland.

Cel projektU

Przykładowe koszty kwalifikowane w ramach projektów:
⦁ usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
⦁ podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy,
⦁ transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów,
⦁ rezerwacji miejsca wystawowego na targach,
⦁ organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie,
⦁ reklamy w mediach targowych,
⦁ udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,
⦁ organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,
⦁ koszty informacyjno-promocyjne:
⦁ nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji obcojęzycznych lub dwujęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak: gadżety reklamowe, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki,
⦁ produkcji i emisji spotów reklamowych i filmów informacyjno-promocyjnych promujących markę przedsiębiorcy,
⦁ zagranicznej reklamy prasowej, internetowej, reklamy w katalogach targowych i branżowych,
⦁ organizacji prezentacji produktów, kolekcji (np. w formie showroomów),
⦁ przygotowania obcojęzycznej strony internetowej lub obcojęzycznego modułu do istniejącej strony,
⦁ przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych na wyszukiwarkach internetowych i portalach społecznościowych.

Dla kogo

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (poza województwem mazowieckim). Konkurs skierowany jest do wybranych branż (weryfikacja na podstawie kodu PKD w dokumencie rejestrowym na moment złożenia wniosku): biotechnologia i farmaceutyka, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze, maszyny i urządzenia, moda polska, IT/ICT, jachty i łodzie rekreacyjne, polskie specjalności żywnościowe, sprzęt medyczny, branża kosmetyczna, meblarska, usługi prozdrowotne.

Terminy

2022-12-07 00:00

Finansowanie

435 670 PLN
300 mln PLN
Pomoc de minimis do 85% (mikro do 85%, małe do 75%, średnie przedsiębiorstwa do 60%) Pomoc publiczna do 50%.

Co może Pomóc

– prowadzenie działalność gospodarczej w ramach przynajmniej jednej kategorii PKD zgodnej z branżą, dla której realizowane są programy promocji; – okres realizacji projektu nie może wykraczać poza 30 czerwca 2022 r. – produkt/usługa będący przedmiotem eksportu jest konkurencyjny w stosunku do produktów/usług z tej samej branży występujących na wybranym rynku międzynarodowym; – przedsiębiorca prowadzi działalność eksportową osiągając z tego tytułu przychód; – produkt/usługa w zasadniczej części jest wytwarzany/świadczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.