Relacja z warsztatów w Pobiedziskach

ozdobnikmdpi 2
warsztaty w pobiedziskach
Zabytkowy, ceglany budynek dworca w Pobiedziskach po modernizacji zyskuje nową funkcję. Już wkrótce przeniesie się do niego lokalna biblioteka. W sobotę, 26 listopada 2022 r. w niezagospodarowanym wnętrzu ze ścianami pokrytymi jeszcze tylko tynkiem zespół PSNC Future Labs poprowadził warsztaty dla mieszkańców, które służyły rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań związanych z nowymi możliwościami. Co wymyślili mieszkańcy? Jakie są perspektywy przed tym miejscem?
 

Biblioteka w Pobiedziskach jest nowym lokalnym partnerem PSNC Future Labs, a wzajemna współpraca ma prowadzić do rozwoju lokalnego, identyfikowania wyzwań społecznych i tworzenia nowych narzędzi i usług, które będą na nie skutecznie odpowiadać. Nowy budynek w Pobiedziskach może sam w nadchodzącej przyszłości stać się Żywym Laboratorium, rozszerzając rolę Biblioteki jako miejsca angażującego i inspirującego mieszkańców przy wykorzystaniu nowych technologii.

warsztaty w Pobiedziskach

Pierwszym krokiem we wzajemnej współpracy była organizacja warsztatów poświęconych rozpoznaniu potrzeb mieszkańców związanych z nowym miejscem. Warsztaty udało się zorganizować w sobotę, w surowym i pustym wnętrzu, w którym trwają jeszcze prace wykończeniowe. Miało to jednak dać uczestniczącym osobom szansę poczucia tej przestrzeni i jej współtworzenia, zanim wypełniła się meblami i codziennością. W warsztatach uczestniczyły osoby reprezentujące różne grupy i role społeczne: seniorów, młodzież, matki wychowujące małe dzieci czy osoby dojeżdżające codziennie do pracy pociągiem z Pobiedzisk. Na miejscu byli również opiekun młodzieżowej grupy filmowej Pobiedziska.tv, współpracowniczka Instytutu Książki, reprezentantka Lokalnej Grupy Działania „Szlak Piastowski” czy zespół osób tworzących obecnie Bibliotekę.

Warsztaty były realizowane z wykorzystaniem metodologii Design Thinking. Uczestnicy podzieleni na tematyczne grupy analizowali potrzeby różnych grup przyszłych użytkowników Biblioteki, a później na ich podstawie wypracowywali pomysły rozwiązań i scenariusze ich wykorzystania. Całość zakończyła się różnorodnymi prezentacjami i wspólną dyskusją podsumowującą w kręgu. Wśród koncepcji wypracowanych na spotkaniu znalazły się: przestrzeń na chwilę dla siebie w drodze do pracy, program wsparcia młodych osób z inicjatywą, kluby dyskusyjne czy zajęcia plastyczne zachęcające do odkrycia czytelniczej pasji.

Teraz te rozwiązania będą analizowane, konsultowane i mamy nadzieję, że również stopniowo wdrażane w nowym miejscu. Otwarcie Biblioteki na dworcu w Pobiedziskach zaplanowane jest w drugiej połowie 2023 roku. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację osobom, w tym w szczególności Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska, Pani Małgorzacie Halber, za jej otwartość, pasję i umiejętność zaangażowania mieszkańców. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli napisać o kolejnych wspólnych działaniach i wydarzeniach.

warsztaty w pobiedziskach