projekty

ART&SCIENCE

700 Kroków o Jutrze

ozdobnikmdpi 2

700 Kroków o Jutrze” to działanie artystyczne, którego charakter można opisać jako przecięcie instalacji multimedialnej i słuchowiska. Grupa twórcza poprzez interaktywne opowieści zaprosi młodych odbiorców do współudziału w wydarzeniu i refleksji na temat problematyki współczesności w kontekście tego, co dopiero nadejdzie.

Kolektyw twórców i twórczyń we współpracy z laboratorium Art&Science tworzy interaktywną instalację podejmującą tematykę spekulatywnych wizji przyszłości. Praca została wyłoniona w ramach Konkursu na projekt wydarzenia artystycznego w ramach 24. Biennale Sztuki dla Dziecka organizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka.

Autorzy i autorki przedstawią wizję społeczeństwa o bardzo wysokiej świadomości życia w grupie i dużej odpowiedzialności za siebie oraz innych członków wspólnoty. Wydarzenie będzie podzielone na trzy etapy, które będą odnosić się do alternatywnej wizji świata i analizować ją w kontekście relacji człowieka z drugim człowiekiem, relacji człowieka z naturą oraz relacji człowieka z technologią. Podkreślając wartość wspólnotowości oraz nieantropocentrycznego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość, grupa twórcza widzi nadzieję na lepszą przyszłość w zmianach dotyczących modeli społecznych, a nie w technooptymistycznym rozwoju.

Zespół twórczy:
Przemek Degórski, Julia Niedziejko, Jan Skorupa, Paweł Sołoducha, Maciej Waleszczyk

Zespół koordynacyjny:
Centrum Sztuki Dziecka): Agnieszka Waligóra, Ewelina Chatłas

Produkcja:
Sebastian Dembski

 

Czas realizacji projektu:
01.2023 – 06.2023

Kontakt: Jan Skorupa
Tel: 518 454 095
email: jskorupa@man.poznan.pl