4

SMART CITY

Twój Wybór: e-narzędzie wspierające autorefleksję i rozwój osobisty

ozdobnikmdpi 2

Produkt w postaci aplikacji mobilnej jest częścią projektu powstającego w ramach współpracy państw leżących nad Bałtykiem (Niemcy, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Dania, Polska). Celem partnerów jest opracowanie wspólnego modelu interwencji w obszarze profilaktyki chorób związanych ze stylem życia, zawierającego narzędzia współtworzone przez użytkowników. W tym przypadku będzie to aplikacja mobilna, która będzie wspierała młodych ludzi w podejmowaniu decyzji o unikaniu spożywania alkoholu.

Zdjęcie: https://baltcityprevention.eu

Produkt ma mieć charakter innowacji społeczno-gospodarczej, a więc odnosić się do problemów gospodarczo- społecznych i ma za zadanie tworzyć nową wartość dla społeczeństwa. W tym konkretnym przypadku, innowacyjność dotyczy sposobu docierania do grupy docelowej. Mamy tu do czynienia z aplikacją mobilną, która będzie wspierała młodzież w unikaniu spożywania alkoholu. Osoby w młodym wieku bardzo aktywnie korzystają z telefonów komórkowych i zawartych w nich aplikacji, dlatego taka wersja narzędzia może zostać zaakceptowana przez grupę docelową. Dotychczas nie istniały na rynku aplikacje mobilne, które miałyby na celu wdrażanie wśród młodzieży działań o charakterze profilaktyki antyalkoholowej.

Dlaczego Twój Wybór?

Cały projekt bazuje na haśle przewodnim Twój Wybór. Dlaczego? Zwrócono uwagę na to, że młodzież zawsze ma wybór w przypadku spożywania alkoholu. Bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajdują (wychowywanie się w rodzinie uzależnionej od alkoholu, presja znajomych, którzy zachęcają do spożywania alkoholu, itd.), decyzja o tym, czy będą regularnie i często sięgać po alkohol, zależy wyłącznie do nich. Nie muszą spożywać alkoholu, bo znajomi narzucają na nich takową presję, ani dlatego, że wychowują się w rodzinie alkoholików i otrzymali etykietkę osoby, która z pewnością również będzie ten alkohol spożywać często. Dzięki korzystaniu z aplikacji, która ma wspomóc ograniczanie alkoholu wśród młodzieży, wybór ten może okazać się o wiele prostszy, ponieważ młodzież dowie się, że wcale nie musi spożywać często alkoholu, może spędzać czas w zupełnie inny i interesujący sposób oraz pozna korzyści związane z niespożywaniem alkoholu. 

Misja w kontekście produktu

Misją Urzędu Miasta jest zmniejszenie liczby osób nieletnich mieszkających na jego terenie sięgających po alkohol, dzięki udostępnieniu aplikacji, która ma działać prewencyjnie. Wizja Urzędu Miasta polega na tym, że przez wypromowanie aplikacji, młode osoby dzięki użytkowaniu produktu nie będą widziały potrzeby spożywania napojów alkoholowych w celu spróbowania, zaimponowania innym osobom, rozwiązywania swoich problemów, szukania przyjemności i relaksu w używkach. Celem jest zmniejszenie tej liczby nie tylko ze względów moralnych, ale także ekonomicznych. Kwestie moralne to oczywiście troska o obywateli miasta, dbanie o dobre wychowanie młodzieży, która jest przyszłością narodu, a alkohol skutkuje deprawacją. Natomiast kwestie ekonomiczne, a co za tym idzie koszty to chociażby opłacanie sztabu ludzi, niepotrzebnych interwencji w związku z zachowaniami, pojawiającymi się przez osoby odurzone alkoholem. Zaangażowane organy to nie tylko służba zdrowia, ale i służby pilnujące bezpieczeństwa i porządku publicznego, takie jak straż miejska, ochrona i policja. W problemy alkoholowe dzieci zaangażowani są także pracownicy socjalni, pedagodzy, wychowawcy. Poprzez niewłaściwe zachowania naruszany jest porządek publiczny, renoma i kultura miasta. Często młodzież, która we wczesnym wieku sięga po używki, ma problemy z edukacją, rozwijaniem swoich zainteresowań, dbaniem o zdrowie zarówno psychiczne jak i fizyczne, Nierzadko ma to konsekwencje w dokonywaniu życiowych decyzji związanych z wyborem szkoły, zawodu, znalezieniu pracy, działalności naukowej. Każdemu miastu zależy na tym, aby było dużo osób wykształconych, przedsiębiorców, aktywistów, a nie środowisk patologicznych, które zamiast przynosić porządek, przynoszą szkodę. Warto zauważyć, że problem alkoholowy rozpowszechniony jest w dużych miastach, co tym bardziej sprawia, że Urząd Miasta widzi potrzebę rozpowszechniania działań prewencyjnych, to znaczy wprowadzenia aplikacji.

Zapraszamy do skorzystania z narzędzia i podzielenia się opinią z opiekunami projektu. Aplikacja znajduje się TUTAJ

Uczestnicy projektu

ozdobnikmdpi 2

PSNC Future Labs,
Urząd Miasta Poznania,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2,
Pracownia Motywacji Zmian,
woluntariusze

Czas realizacji projektu:
2018 do 2020 roku
Koordynatorzy projektu
Kinga Dobrowolska-Baczkun: kido@man.poznan.pl
Paweł Sołoducha: psoloduch@man.poznan.pl