projekty

INDUSTRY

HPC4Poland Digital Twin

ozdobnikmdpi 2

Wykorzystujemy do tego aplikację 3D – LogABS – wysokopoziomowy symulator 3D oparty na Lean, dedykowany do tworzenia cyfrowych bliźniaków fabryk, w celu projektowania i przeprojektowywania systemów produkcyjnych w technice 1:1 – oznacza to, że cyfrowy bliźniak powstaje w ten sam sposób i przy użyciu tych samych metod co rzeczywiste systemy produkcyjne.

I: Zasoby fabryki – generowanie modelu  

ozdobnikmdpi 2

Containers

Tworzenie modelu z wykorzystaniem Bazy danych, pojemników i PDKC (Planu dla Każdej Części) – inżynier skupia się na tym co (części, podzespoły, wyroby gotowe) płynie w fabryce i w czym – pojemniki (tworzy bazę danych części i przypisuje do nich pojemniki w jakich będą transportowane) – i gdzie będą znajdować się lokalizacje – miejsca składowania pojemników z częściami w fabryce tworząc strukturę przepływu materiałów.

ForkLifts

Wykorzystanie środków transportu – wózków widłowych w 3 możliwościach: traktowanych jako wyposażenie (A. wózek widłowy bez kierowcy – kierowany przez operatora (operator wykonuje różne czynności w tym może kierować wózkiem), B – wózek widłowy z operatorem traktowany jako jeden obiekt – operator nigdy nie opuszcza wózka, nie wykonuje innych operacji, C – wózek widłowy autonomiczny – bez operatora, zdolny do samodzielnego realizowania operacji).

II: Operacje, cycle oraz procesy

ozdobnikmdpi 2

Assembly

Tworzenie marszrut pracowników, operatorów z wykorzystaniem języka wysokiego poziomu – odpowiadającego czynnościom pracy standaryzowanej  – praca w takcie (w tempie w jakim wyroby muszą być produkowane, aby zaspokoić   popyt klienta), dokładna sekwencja pracy (metoda pracy), zgodnie z którą operator wykonuje swoje zadania w trakcie pojedynczego taktu.

Przykład tworzenia cyklu pracy operatora realizującego montaż na stanowisku.

Yamazumi

Równoważenie pracy 3 stanowisk montażowych z automatyczna generacja wykresów balansowania (równoważenia) pracy stanowisk.

Merge

Przykład rozwiązania konfliktu współdzielenia zasobów (dostępu przez kilku operatorów do jednego zasobu w tym samym czasie)  – na poziomie języka opisu pracy (wysokiego poziomu).

III: Zarządzanie procesami-cyklami

ozdobnikmdpi 2

Cycles

Z wykorzystaniem instrukcji sterowania cyklami.

Atrybuty  

Z wykorzystaniem instrukcji nadawania I sprawdzania atrybutów nadawanym obiektom.

Navigator

Zaawansowane narzędzie obserwujące stany lokalizacji, pojemników i wartości atrybutów i decydujące o wykonaniu danego cyklu pracy przez określonego operatora z uwzględnieniem priorytetów.

Uczestnicy projektu

ozdobnikmdpi 2

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania
Atres Intralogistics
Terravita
VW Poznan

Lider projektu

Dla lokalnych liderów branż spożywczej i motoryzacyjnej, rozwijamy tzw. cyfrowego bliźniaka w celu podniesienia wydajności produkcji oraz optymalizacji intralogistyki.
Czas realizacji projektu:
od IX.2020
Kontakt: Adam Olszewski

Tel: 510 117 254

email: adol@man.poznan.pl

                   Wspólnie z fabrykami Volkswagen, Bosch, Siemens rozwijamy oprogramowanie przewidywania awarii oraz rozpoznawania obrazu, poprawiające warunki pracy ludz.