maszyna

ART & SCIENCE

Maszyna koncertowa

ozdobnikmdpi 2

Interaktywny portal pozwalający na projektowanie indywidualnych i telematycznych wydarzeń artystycznych z czynnym uczestnictwem wirtualnej publiczności.

Maszyna koncertowa to otwarty portal, interaktywne narzędzie pozwalające na tworzenie telematycznych wydarzeń artystycznych, w których publiczność uczestniczy w sposób czynny. Idea przedsięwzięcia zrodziła się z refleksji na temat różnych form dostępu do wydarzeń muzycznych w dobie lockdown’ u. Twórcy zauważyli, że większość udostępnianych odbiorcom treści opiera się wyłącznie o prosty schemat transmisji oraz retransmisji wydarzenia, zatem formy te są jedynie zastępnikiem sytuacji koncertu odgrywanego na żywo z obecnością publiczności. W odpowiedzi na taki schemat Maszyna Koncertowa oferuje zupełnie inne podejście do organizacji wydarzeń online. Zakłada interaktywne współuczestnictwo publiczności w koncercie. Maszyna koncertowa to projekt powstały przy współpracy: Fundacji an_Arche New Music Foundation, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz Pracowni Telematycznej Poznańskiej Akademii Muzycznej. 

Sami twórcy piszą o portalu:
„MASZYNA KONCERTOWA  to otwarty sieciowy instrument, który ma inspirować kompozytorów/rki i słuchaczy/czki, ma generować specyficzne telematyczne doświadczenie uczestnictwa publiczności w koncertach na prawach zbliżonych do wykonawców. Strona internetowa z (re)transmisją koncertów to nasz punkt wyjścia, funkcja podstawowa. Jednak elementem kluczowym projektu jest interaktywność/interpasywność grających i słuchających. Może odbywać się to na wiele sposobów. MASZYNA KONCERTOWA jest narzędziem do prototypowania tego typu zdarzeń.”  

przestrzeni art&science Future Labs odbył się koncert inaugurujący powstanie portalu. Oktet instrumentalny będący wynikiem połączenia zespołu Sepia Ensamble oraz tria jazzowego Kwaśny Deszcz pod batutą Marty Kacy wykonał kompozycje autorstwa Sebastiana Dembskiego, Michała Janochy, Jana Skorupy, Aleksandry Słyż oraz Katarzyny Taborowskiej-Kaszuby. Wszystkie utwory były dedykowane powstałemu portalowi, wykorzystując jego założenia współuczestnictwa publiczności.

Inicjatorami projektu są: dr hab. Rafał Zapała oraz Jan Skorupa.

www.maszynakoncertowa.art

Uczestnicy projektu

ozdobnikmdpi 2

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Fundacja An_arche New Music Foundation, Pracownia Telematyczna Akademii Muzczynej w Poznaniu