projekty

ART&SCIENCE

Słuchowiska Ambisoniczne

ozdobnikmdpi 2

We współpracy z Specjalnym Ośrodkiem dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz Poznańskim Festiwalem Słuchowisk laboratorium art&science przygotowało adaptacje słuchowisk w technologii dźwięku 3D.

Dźwięk przestrzenny jest szczególnie ważnym elementem w rehabilitacji, wczesnej edukacji oraz podstawowej komunikacji osób niewidomych i słabowidzących z otaczającym ich światem. Imitacje dźwiękowe autentycznych przestrzeni akustycznych (sklepy, lotniska, ulice, dworce kolejowe) są podstawowym sposobem i pierwszym etapem pomocy w nauce orientacji w przestrzeni. Wówczas dzieci w sposób bezpieczny mają możliwość dokonywania pierwszych prób integracji, jak i rozwijania umiejętności słuchowej orientacji w przestrzeni, nie narażając się na niebezpieczeństwa. 

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe podjęło współpracę z Festiwalem Słuchowisk oraz Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla dzieci Niewidomych w Owińskach i w marcu 2022 roku zaprezentowało jego podopiecznym dwa słuchowiska ambisoniczne. Udźwiękowienie 360°, imitujące autentyczne rozmieszczenie odgłosów w przestrzeni, dało słuchaczom możliwość pełnego zanurzenia w dźwięku, aby czuli się nie tylko obserwatorami, ale i uczestnikami wydarzeń.

Specjaliści w dziedzinie ambisonii w PCSS przygotowali do wielokanałowej projekcji dwa słuchowiska, których proces udźwiękowienia był skrupulatnie konsultowany z tyflopedagogami, znającymi potrzeby i zdolności słuchowe osób niewidzących. Do prezentacji produkcji specjaliści PCSS wykorzystali instalację sferyczną o średnicy 5 metrów, składającą się z 30 głośników. Instalacja ta została zbudowana na potrzeby prezentacji w ośrodku.

Partnerzy projektu:
Specjalny Ośrodek dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

 

Czas realizacji projektu:​
[data]

Kontakt: Jan Skorupa
Tel: 518 454 095
email: jskorupa@man.poznan.pl​