projekty

HEALTH

Wait Safe: bezpieczeństwo dzieci w szpitalu

ozdobnikmdpi 2

Projekt Wait Safe ma na celu lepsze zorganizowanie kolejki gabinetowej  w poradniach i szpitalach.  Wait Safe nie jest projektem komercyjnym – nie szukamy finansowania ani klientów, lecz partnerów, u których istnieje problem długiego oczekiwania na wejście do gabinetu i u których będziemy mogli przetestować i/lub pilotażowo wdrożyć tworzone rozwiązanie.

Wait Safe jest projektem społecznym, realizowanym przez partnerów społecznych i wolontariuszy, uwzględniającym przede wszystkim perspektywę pacjenta oraz jego komfort przy minimalnej lub zerowej ingerencji w istniejące systemy. Podstawowa funkcjonalność Wait Safe stanowi dobrze zaprojektowany samoobsługowy system numerkowy z informacją na monitorze i/lub SMS, który nie będzie przechowywał wrażliwych danych pacjenta.

Uczestnicy projektu

ozdobnikmdpi 2

Szpital dziecięcy na Krysiewicza - Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
Jarosław Drobny Jakub Orlik
Kaja Kucz
Magdalena Baranowska-Szczepańska

Koordynator Future Labs

...
Czas realizacji projektu:
od III.2020 do XII 2022
Kontakt: Mateusz Lasota
Tel: 666 030 195
email: mlasota@man.poznan.pl