SMART CITY

Partnerstwo techniczne dla inicjatyw społecznych

ozdobnikmdpi 2

Budujemy mosty pomiędzy sferą techniczną a społeczną. Wzmacniamy inicjatywy społeczne naszą wiedzą i technologią.

5th-sacred-thing-solarpunk

Bardzo często innowatorzy społeczni potrzebują wsparcia w dziedzinie technologii oraz metod projektowania rozwiązań zidentyfikowanych problemów. FutureLabs ma doświadczenie w konsultowaniu i wspieraniu projektów pod tym kątem.

Bardzo często też pojawia się synergia, w postaci nowych pomysłów, inspirowanych możliwościami technologicznymi.

Oto przykłady:

W ramach innowacji przygotowano Paszport Życia (PŻ) ‒ jest to zbiór znormalizowanych informacji o sposobie funkcjonowania i komunikowania się niemówiących osób ze sprzężoną niepełnosprawnością. Paszport życia składa się z dwóch części. Część analogowa to papierowa wersja paszportu, pudełko do jego przechowywania w konkretnym miejscu zamieszkania osoby zależnej, opaska silikonowa z PESEL-em osoby zależnej i numerem kontaktowym do stowarzyszenia. Część elektroniczna to aplikacja umożliwiająca utworzenie bazy online z informacjami o osobie zależnej.

Aplikacja komunikacyjna SOS Homini to narzędzie służące do komunikacji między osobami zależnymi i ich opiekunami, a wolontariuszami w celu wykonywania prostych usług o charakterze opiekuńczym, asystenckim. SOS Homini to intuicyjna i łatwa w obsłudze aplikacja dostępna na telefony komórkowe z systemem Android.

W ramach innowacji zostały stworzone trzy wzajemnie uzupełniające się narzędzia, mające na celu wsparcie rodziców osób ze spektrum autyzmu w procesie usamodzielnia swoich dzieci.

Są to

  • scenariusz warsztatów aktywizujących dedykowanych rodzicom i opiekunom,
  • broszura o samodzielności ‒ stanowiąca dialog specjalisty z rodzicem i wzbogacona wypowiedziami ekspertów, rodziców, opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz
  • zestaw przepisów ‒ praktyczna podpowiedź i inspiracja, jak wspierać proces usamodzielniania dziecka o zróżnicowanym poziomie sprawności.

Uczestnicy projektu

ozdobnikmdpi 2

FutureLabs, partnerzy społeczni

widzew

autor artykułu

Piotr Skulski
Czas realizacji projektu:
I.2020 - XII.2021
Lider projektu: Piotr Skulski