SMART CITY

Preinkubacja przedsiębiorstw społecznych

ozdobnikmdpi 2

Budujemy mosty pomiędzy sferą techniczną a społeczną. Innowatorom technicznym pomagamy inkubować przedsiębiorstwa społeczne.

social economy

Gospodarka społeczna jest coraz większym obszarem działań ekonomicznych nakierowanych na bezpośrednie zaspokajanie potrzeb ludzkich, zarówno po stronie konsumentów, jak i po stronie pracowników.
Celem działania przedsiębiorstwa społecznego nie jest więc akumulacja nadwyżki finansowej i jej wypłata właścicielom, lecz zrównoważony rozwój, przy zapewnieniu partycypacji pracowników w zarządzaniu podmiotem.

Przedsiębiorstwa społeczne mogą przybierać różne formy prawne, ale wszystkie mają charakterystyczne cechy odróżniające je od typowych podmiotów kapitalistycznych. „Społeczny Startup” może więc korzystać z tej samej technologii, ale (między innymi) jego biznesplan, organizacja zarządzania i sposoby finansowania będą znacząco inne.

Dlatego FutureLabs rozpoczyna prace nad włączeniem preinkubacji przedsiębiorstw społecznych do swojej oferty dla innowatorów. Z jednej strony, dzięki sieci partnerstw z organizacjami pozarządowymi, będziemy przekazywać innowatorom technicznym wiedzę na temat przedsiębiorstwa społecznego jako nowatorskiej formy organizacyjnej. Równolegle, innowatorów społecznych, trafiających do nas ze środowiska gospodarki społecznej, będziemy wspierać, udostępniając im zasoby techniczne i naukowe.

Link do prezentacji w PDF

 

Uczestnicy projektu

ozdobnikmdpi 2

FutureLabs, partnerzy społeczni

widzew

autor artykułu

Piotr Skulski
Czas realizacji projektu:
I.2020 - XII.2021
Lider projektu: Piotr Skulski