Slide 1 - Projekt z 20

SPOŁECZNOŚĆ

Slide 1 - Projekt z 20

SPOŁECZNOŚĆ

EDUCATION
specjalista ds. systemów komputerowych i platform edukacyjnych

Adrianna Szofer

EDUCATION COMMUNITY MEMBER

W PSNC Future Labs Ada pracuje na stanowisku specjalisty ds. systemów komputerowych i platform edukacyjnych. Ostatnio jest zaangażowana w realizowanie projektu TuEuropeana - jako trener prowadzi webinaria, przygotowuje treści edukacyjne na platformę dedykowaną uczestnikom kursu oraz odpowiada na ich pytania dotyczące całokształtu podejmowanych działań. Jest zaangażowana w działania w ramach programu MEN Aktywna Tablica. Jako trener bierze udział w szkoleniach dla nauczycieli i uczniów realizowanych w wariancie stacjonarnym i online.

Kompetencje: