Slide 1 - Projekt z 20

SPOŁECZNOŚĆ

Slide 1 - Projekt z 20

SPOŁECZNOŚĆ

AEROSPACE LAB
INDUSTRY COMMUNITY MEMBER

Damian Soliwoda

Aerospace Lab

Damian należy do zespołu AIRbotics, który zajmuje się zadaniami związanymi z robotyką, pojazdami autonomicznymi, sieciami neuronowymi, wizją komputerową. Jego zadanie polega na rozwijaniu oprogramowania wraz ze sprzętem pod kątem wykonywania rozmaitych scenariuszy. Damian zajmuje się łączeniem ze sobą urządzeń, zadbaniu o ich wzajemną komunikacje i współpracę. Większość projektów tworzy w oparciu o system ROS (Robot Operating System). W wolnym czasie śledzi na bieżąco nowinki technologiczne, montuje filmy. Damian zna się systemie ROS, obsłudze manipulatorów, pojazdów naziemnych i powietrznych, przetwarzaniu danych z kamer/sensorów/czujników. Posiada uprawnienia do wykonywania lotów VLOS oraz BVLOS bezzałogowymi statkami powietrznymi w kategorii otwartej oraz szczególnej. Zna się także na : C/C++, Python, CMake, Bash, URScript, KRL, RAPID, OpenCV, Mavlink, Mavsdk, QGroundcontrol, Pixhawk, Ardupilot, PX4, Inventor, Jupyter, GIT, Linux.

Kompetencje:  C++, Drones, Inventor, Robotics