Slide 1 - Projekt z 20

SPOŁECZNOŚĆ

Slide 1 - Projekt z 20

SPOŁECZNOŚĆ

AEROSPACE LAB
AIROBOTICS

Jakub Karepin

AIROBOTICS

W PSNC Jakub należy do zespołu Airbotics, w którym zajmuje się realizacją projektów związanych z robotyką. W swojej pracy Jakub rozwija oprogramowanie i algorytmy sztucznych sieci neuronowych wykorzystywane w obszarze autonomii robotów oraz dronów. Dadatkowo pracuje nad prawidłową komunikacją i łącznością sprzętu oraz przetwarzaniem i fuzją danych pochodzących z czujników oraz sensorów robota. W wolnym czasie interesuje się nowościami technologicznymi pochodzącymi z obszarów robotyki oraz uczenia maszynowego. Jakub zna się na programowaniu robotów na platformie ROS, obsługą robotów mobilnych oraz manipulatorów, tworzeniu algorytmów sieci nauronowych, a także: C/C++, Python, CMake, Bash, OpenCV, Tensorflow, OpenVINO, Inventor, Jupyter, GIT, Linux, Arduino.

Kompetencje:  AI, Robotics