Slide 1 - Projekt z 20

SPOŁECZNOŚĆ

Slide 1 - Projekt z 20

SPOŁECZNOŚĆ

ART & SCIENCE
redaktora ds. obsługi informacji oraz wydarzeń w PSNC Future Labs

Kaja Martyna Kucz

CORE TEAM

Kaja odpowiada za organizację wydarzeń i projektów PSNC Future Labs oraz ich estetyczną stronę. Jest zaangażowana w kreowanie wizerunku pomieszczeń, tworzonych aplikacji oraz odpowiada za prowadzenie mediów społecznościowych.

Kompetencje:  Design, events, OTHER, Social, UX/UI