Slide 1 - Projekt z 20

SPOŁECZNOŚĆ

Slide 1 - Projekt z 20

SPOŁECZNOŚĆ

AEROSPACE LAB
Industry Community Member

Piotr Luboński

Aerospace Lab

Piotr należy do zespołu AIRbotics, który jest podzespołem PSNC Aerospace Lab. Zespół zajmuje się zadaniami związanymi z robotyką, pojazdami autonomicznymi, sieciami neuronowymi, wizją komputerową. Główne zadania Piotra to analiza i integracja systemów w celu sprawnego funkcjonowania robotów manipulacyjnych, pojazdów latających (UAV) lub jeżdżących (UGV). Zajmuje się również analizą ryzyka operacji lotniczych oraz pracami koncepcyjnymi nad U-space. Dodatkowo zajmuje się obszarami sterowania, autonomii, projektowania 3D, mechaniki i elektroniki. W obszarze kompetencji Piotra znajduję się przetwarzanie obrazu, sensoryka, teleoperacyjność, sztuczna inteligencja, a także: C++, Python, C, CMake, URScript, KRL, ABB Rapid, OpenCV, Mavlink, Mavsdk, QGroundControl, Pixhawk, ROS, Jupyter, Tensorflow 2. Piotr posiada uprawnienia SEP 1kV oraz europejskie uprawnienia VLOS oraz BVLOS w zakresie operowania bezzałogowymi statkami powietrznymi. W wolnym czasie uprawia żeglarstwo, windsurfing, narciarstwo, zajmuje się fotografią z powietrza, a w kręgu jego zainteresowań znajduje się lotnictwo cywilne.

Kompetencje:  3D design, AI, BVLOS, C++, Drones, Robotics, SORA, U-space, VLOS