Slide 1 - Projekt z 20

SPOŁECZNOŚĆ

Slide 1 - Projekt z 20

SPOŁECZNOŚĆ

INDUSTRY
Robotyka

Piotr Luboński

INDUSTRY COMMUNITY MEMBER

W PSNC Future Labs Piotr zajmuję się robotyką. Główne zadania to analiza i integracja systemów w celu sprawnego funkcjonowania robotów manipulacyjnych, pojazdów latających (UAV) lub jeżdżących (UGV). Dodatkowo zajmuje się obszarami sterowania, autonomii, projektowania 3D, mechaniki i elektroniki. Piotr jest również jednym z trenerów Intela w projektach Intel AI4Y. W obszarze kompetencji Piotra znajduję się przetwarzanie obrazu, sensoryka, teleoperacyjność, sztuczna inteligencja, a także: C++, Python, C, CMake, URScript, KRL, ABB Rapid, OpenCV, Mavlink, Mavsdk, QGroundControl, Pixhawk, ROS, Jupyter, Tensorflow 2. Piotr posiada uprawnienia SEP 1kV oraz UAVO. W wolnym czasie zajmuje się fotografią z powietrza, a w kręgu jego zainteresowań znajduje się lotnictwo cywilne.

Kompetencje:  3D design, AI, C++, Drones, IoT, Robotics, Trainer