Slide 1 - Projekt z 20

SPOŁECZNOŚĆ

Slide 1 - Projekt z 20

SPOŁECZNOŚĆ

SMART CITY
redaktor do spraw wydawnictw ciągłych i zwartych

Magdalena Baranowska-Szczepańska

SMART CITY project owner

W PSNC FutureLabs Magdalena pracuje na stanowisku redaktora do spraw wydawnictw ciągłych i zwartych. Obecnie koordynuje akcję społeczną pod hasłem „Ulica wspomnień Z20”, której celem jest odnalezienie osób, zebranie wspomnień i ocalenie od zapomnienia historii secesyjnej kamienicy przy ulicy Zwierzynieckiej 20. Ponad to jest redaktorem naczelnym firmowego newslettera. Jest również redaktorem prowadzącym PIONIER News oraz autorką raportów rocznych PCSS.

Kompetencje: