Slide 1 - Projekt z 20

SPOŁECZNOŚĆ

Slide 1 - Projekt z 20

SPOŁECZNOŚĆ

EDUCATION
Czas Zawodowców

Magdalena Graczyk-Kucharska

Edukacja, analiza kompetencji, planowanie zasobów ludzkich

Pracownik Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Od lat związana z edukacją i rozwojem kompetencji zawodowych i społecznych zwłaszcza młodego pokolenia. Prowadzi badania i analizy na styku edukacja i potrzeby kompetencyjne przedsiębiorstw. W ramach inicjatywy Akceleratora Wiedzy Technicznej® Politechniki Poznańskiej zainicjowała opracowanie licznych raportów dotyczących m.in. kompetencji przyszłości w Industry 4.0 czy zachowań młodego pokolenia wobec technologii. Analizuje możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji i innych metod data mining na potrzeby planowania kompetencji i zasobów ludzkich. Ekspert w zakresie HR - Akcelerator Wiedzy Technicznej® Politechniki Poznańskiej i Główny specjalista ds. system.zawodowcy.org i platformy e-learningowej w projekcie "Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska"

Kompetencje:  Business