Slide 1 - Projekt z 20

SPOŁECZNOŚĆ

Slide 1 - Projekt z 20

SPOŁECZNOŚĆ

EDUCATION
specjalista ds. systemów komputerowych i platform edukacyjnych

Martyna Dominiak-Świgoń

EDUCATION COMMUNITY MANAGER

W PSNC Future Labs Martyna zajmuje stanowisko specjalisty ds. kompetencji cyfrowych i programistycznych. Ostatnio prowadzi działania związane z realizacją projektów SUCCESS, Up2DigiSchool oraz AI4Youth. Martyna zajmuje się m.in. przygotowywaniem treści edukacyjnych przeznaczonych dla użytkowników ww. projektów oraz ich zarządzaniem na dedykowanych platformach. Podnosi kompetencje uczniów i nauczycieli poprzez prowadzenie szkoleń.

Kompetencje:  AI, Trainer