Slide 1 - Projekt z 20

SPOŁECZNOŚĆ

Slide 1 - Projekt z 20

SPOŁECZNOŚĆ

EDUCATION
specjalista ds. systemów komputerowych i platform edukacyjnych

Martyna Dominiak-Świgoń

EDUCATION COMMUNITY MANAGER

W PSNC Future Labs Martyna zajmuje stanowisko specjalisty ds. systemów komputerowych i platform edukacyjnych. Ostatnio prowadzi działania związane z realizacją projektu TuEuropeana oraz Intel AI for Youth Coach. Martyna zajmuje się przygotowywaniem treści edukacyjnych przeznaczonych dla użytkowników ww. projektów oraz ich zarządzaniem na dedykowanych platformach. Podnosi kompetencje uczniów i nauczycieli poprzez prowadzenie szkoleń. Angażuje się w działania w ramach programu MEN Aktywna Tablica.

Kompetencje:  AI, Trainer