Slide 1 - Projekt z 20

SPOŁECZNOŚĆ

Slide 1 - Projekt z 20

SPOŁECZNOŚĆ

CORE TEAM
Social Impact Manager

Tadeusz Mirski

CORE TEAM

Tadeusz od lat związany jest z tematyką innowacji. Był zaangażowany w działalność inkubatorów innowacji społecznych wokół tematyki pracy, dostępności i włączenia społecznego. Współtworzył rozwiązania dotyczące osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Ma doświadczenie we wspieraniu kreatywnych osób z całej Polski w opracowywaniu nowych koncepcji, przekształcaniu ich w projekty i testowaniu. W PSNC Future Labs dba o kontakty z partnerami projektowymi, lokalną społecznością i uczestniczy w pracach rozwojowych wokół projektów technologicznych. Jest absolwentem gospodarki przestrzennej i zarządzania.

Kompetencje:  Business, Events, OTHER, Project Management, Social, Workshops