Slide 1 - Projekt z 20

SPOŁECZNOŚĆ

Slide 1 - Projekt z 20

SPOŁECZNOŚĆ

CORE TEAM
LEADER OF PSNC FUTURE LABS

Adam Olszewski

LEADER OF PSNC FUTURE LABS

W 2011 roku założyłem Coworking ZOO, który w 2020 roku przekształciliśmy w żywe laboratoria PSNC Future Labs. Prowadząc Future Labs, skupiam się na rozwijaniu lokalnego ekosystemu innowacji w obszarach smart city, edukacji, zdrowia, włączenia społecznego. Inspirują mnie ludzie oraz działania biznesowe i społeczne, mierzone wskaźnikami innymi niż tylko zysk. We współpracy nauka-biznes dążę do robienia praktycznych rzeczy z partnerami, którzy nie boją się kwestionować status quo. Piszę i prowadzę projekty UE, głównie w zakresie praktycznego wykorzystania danych, obliczeń dużej mocy, rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej oraz symulacji CFD, MES, predykcyjnych. Pozyskałem ponad 50 mln zł na działania technologiczne i społeczne, np.: Shop4cf, I4MS-growth, WINS, SymbIoTe, MIDIH, StartUpIT, EDIH HPC4Poland, Spin-Tech… Najciekawsze spostrzeżenia przenoszę do publikacji naukowych. Jestem w zarządach stowarzyszeń Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny oraz European Network of Living Labs. Jestem absolwentem UAM, Politechniki Poznańskiej oraz programu Science-Management-Commercialization na Uniwersytecie Stanforda.

Kompetencje:  Business, Events, HPC Simulation, IoT, OTHER, Robotics, Social, UX/UI, VR/AR