OTWARTA PRZESTRZEN WSPARCIA Sticky

Otwarta Przestrzeń Wsparcia Projekt o nazwie „Otwarta Przestrzeń Wsparcia” to odpowiedź PSNC Future Labs na potrzeby ukraińskich gości, którzy musieli opuścić swój dom w wyniku działań wojennych na terenie kraju. […]

Intel AI4Youth

EDUCATION AI4Youth Wspólnie z firmą Intel szkolimy nauczycieli techników i liceów na trenerów sztucznej inteligencji (AI). Następnie ich uczniowie opracowują prototypy projektów społecznych. Uczestnicy projektu Intel Lider projektu … … […]