Preinkubacja przedsiębiorstw społecznych

INDUSTRY Preinkubacja przedsiębiorstw społecznych Budujemy mosty pomiędzy sferą techniczną a społeczną. Innowatorom technicznym pomagamy inkubować przedsiębiorstwa społeczne. Gospodarka społeczna jest coraz większym obszarem działań ekonomicznych nakierowanych na bezpośrednie zaspokajanie potrzeb […]